Työelämä ja yrittäjyys

Työelämä ja yrittäjyys

Työelämä ja yrittäjyys

Kiteen lukiossa suoritettavat opinnot antavat runsaasti mahdollisuuksia kehittää työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio-opintojen aikana opiskelijat harjaantuvat käyttämään esimerkiksi työelämässä tarvittavia tietokoneohjelmistoja. Lisäksi opiskelijat oppivat lukiossa alalla kuin alalla tarvittavia kieli- ja viestintätaitoja, tiimityötaitoja ja loogisen ajattelun taitoja. Työelämään ja yrittäjyyteen liittyviä opintoja järjestetään yhteistyössä paikallisten yritystoimijoiden kanssa. 

 

Kiteen lukiossa on myös mahdollista suorittaa Työelämään tutustuminen -opintojakso osana opintoja. Kyseisen opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • kiinnostuu työelämästä
  • parantaa tuntemustaan ja arvostustaan työelämää kohtaan
  • tutustuu työntekijän velvollisuuksiin ja oikeuksiin
  • saa kokemusta työskentelystä erilaisissa ammateissa ja työympäristöissä
  • kehittää omia valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja
  • saa tukea koulutus- ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä

Opintojakson keskeiset sisällöt ovat

  • työelämään tutustuminen käytännön tekemisen avulla
  • työelämässä vaadittavien taitojen kehittyminen
  • koulutus- ja ammatinvalintaan liittyvien asioiden selvittäminen ja pohdinta
  • koulutus- ja ammatinvalintapäätöksen tukeminen

PTV контент

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Публикатор

PTV контент

Wilma