Huoltajan muistilista


HUOLTAJAN MUISTILISTA

 

Lukiossa on suoritettava vähintään 75 kurssia, joten ensimmäisenä vuonna on hyvä suorittaa noin 30 kurssia.

Hylätyn arvosanan (4) voi yrittää korottaa uusintakokeessa, jollainen järjestetään jokaisen jakson päätyttyä. Siihen ilmoittaudutaan kansliasta saatavalla lomakkeella.

Opiskelija ei voi edetä oppiaineen opinnoissa, jos hylättyjen arvosanojen määrä ylittää etenemisesteen rajan. Etenemiseste syntyy, jos hylättyjä arvosanoja on enemmän kuin 1/3 oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista.

Esimerkiksi oppiaineessa, jossa opiskelija opiskelee yhteensä 7 pakollista ja valtakunnallista syventävää kurssia, voi opiskelijalla olla enintään kaksi hylättyä arvosanaa. 

Jos päättyneen jakson jälkeen opiskelijalle ei ole tullut suoritusmerkintää kurssista, voi syy löytyä palauttamattomista tehtävistä tai selvittämättömistä poissaoloista. Kurssisuoritusta voi vielä täydentää seuraavan jakson ajan.

 

Poissaolot

 

Lukio-opiskelu on opiskelijan päätoimista työtä. Muu työnteko ja lomailu kannattaa keskittää koulun loma-ajoille. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolosta ja sen syystä ryhmänohjaajalle. Lupa muihin kuin sairauspoissaoloihin pyydetään etukäteen ryhmänohjaajalta (1 – 5 päivää) tai rehtorilta (yli 5 päivää).

Jokainen poissaolo on selvitettävä joko terveysviranomaisen tai huoltajan toimesta. Poissaolot on helpointa selvittää Wilman kautta.

Huoltaja voi seurata opiskelijan opintojen etenemistä ja poissaoloja kursseilta Wilmassa.

Jokaisen jakson jälkeen pyydämme huoltajia tarkistamaan lukiolaisen kurssisuoritukset Wilmassa.

Ongelmatilanteissa ottakaa mahdollisimman pian yhteyttä kouluun; aineenopettajaan (kurssin suorittaminen, tukiopetus), opinto-ohjaajaan (valinnat, jatko-opinnot), rehtoriin (mm. ylioppilaskirjoitukset, muissa kouluissa suoritetut opinnot), koulusihteeriin (käytännön järjestelyt kuten tuet), kuraattoriin (sosiaaliset asiat, tuet), koululääkäriin ja terveydenhoitajaan ja psykologiin (terveydelliset syyt) sekä erityisopettajaan (erityisopetus ja lukitestaus). Yhteystiedot ovat lukuvuositiedotteessa ja koulun kotisivulla.

Kouluun kannattaa ilmoittaa kaikki sellaiset asiat, joiden uskotte vaikuttavan nuoren koulunkäyntiin.

PTV content

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV content

Wilma

Sivu arviointi ja palaute