Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, jos tutkinnon suorittamisen aloitti syksyllä 2021 tai aikaisemmin. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen (joko suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä). Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe. Tutkinnon keväällä 2022 tai sen jälkeen aloittavilla on viisi pakollista koetta. Edellä mainittu tutkinnon rakenne pätee edelleen, mutta viidentenä pakollisena kokeena voi kirjoittaa esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai toisen vieraan kielen kokeen tai sitten koe voi olla rakenteeltaan ÄI/S2, vieras kieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka ja yksi reaaliaine.

Reaaliaineiden koepäiviä on kaksi. Yhtenä koepäivänä on uskonto (UE/UO), elämänkatsomustieto (ET), yhteiskuntaoppi (YH), kemia (KE), maantiede (GE) ja terveystieto (TE). Näistä voit valita vain yhden aineen samalle kirjoituskerralle.

Toisena koepäivänä on psykologia (PS), filosofia (FF), historia (HI), fysiikka (FY) ja biologia (BI). Näistä voit valita vain yhden aineen samalle kirjoituskerralle.

Koepäivien järjestys muuttuu tutkintokerroittain.

Voit kirjoittaa yhteensä kaksi reaaliaineen koetta samalla tutkintokerralla (esim. ensimmäisenä reaaliaineen koepäivänä pakollisen aineen ja toisena reaaliaineen koepäivänä ylimääräisen aineen tai toisin päin).

Kiteen lukiossa opinnot sijoitetaan lukujärjestyksiin siten, että 3. vuoden syksyllä voi osallistua ruotsin, pitkän venäjän, historian, maantieteen, terveystiedon ja / tai biologian yo-kokeisiin.

Toisessa kotimaisessa ja vieraissa kielissä sekä matematiikassa järjestetään kahden tasoisia kokeita. Kokelaalla täytyy olla pakollisissa aineissa vähintään yksi vaativamman tasoinen (pitkän oppimäärän eli A-tason) koe. Meillä tämä on tavallisimmin englanti, venäjä ja/tai matematiikka. Valinta on riippumaton opiskelijan lukiossa suorittamien oppimäärien laajuudesta.  Vaativamman tason kokeita saa olla tutkinnossa useampiakin.

Tutkinnon pakollisiin kokeisiin saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe.

Pakollisten kokeiden lisäksi opiskelija saa halutessaan suorittaa ylimääräisiä kokeita. Tällöin on mahdollista kirjoittaa samassa aineessa myös toisen tason koe, esimerkiksi pitkä ja lyhyt matematiikka.

 

Osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi löydät muun muassa kokeiden aikataulut.
 

PTV-innehåll

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Innehållspresentatör

PTV-innehåll

Wilma

Ylioppilastutkinto

Sivu arviointi ja palaute