Sisältöjulkaisija

angle-left Rakennuskannan selvityksiä käynnissä

Rakennuskannan selvityksiä käynnissä

Parhaillaan laaditaan Kiteen keskustan osayleiskaavaa sekä rakennuskantaan painottuvaa 1. vaihemaakuntakaavaa. Näiden molempien yhteydessä selvitetään rakennetun kulttuuriympäristön arvoja kesällä 2020.

Valokuvaus 
Selvitystöiden yhteydessä rakennuksia ja pihapiirejä käydään kuvaamassa kesän aikana. Kiteen osayleiskaavan osalta ensimmäinen kuvauskerta on kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Työn vaiheet
Osayleiskaavan osalta alkukesästä kartoitetaan Kiteen keskustaajaman rakennuskanta yleisesti ja loppukesästä tarkennetaan inventointikohteiden valintaa ja inventoidaan mahdollisesti arvokas rakennuskanta. Kiteen keskustan osayleiskaavan alueella on noin 1800 rakennusta, joista 65 on ennestään inventoitu. Nyt tarkennetaan ja täydennetään kohteita edelliseen inventointiin. Inventoitavaksi valittujen rakennusten maanomistajiin otetaan yhteyttä elokuussa 2020.

Inventoinnin tuloksia hyödynnetään osayleiskaavan laadinnassa mm. suojelumerkintöjen osalta. 

Lisätiedot:
Kiteen kaupunki, Juha Kervinen, juha.kervinen@kitee.fi, p. 040 105 1232
Sitowise (kaavanlaadinta ja inventointi), Satu Onnela, satu.onnela@sitowise.com, p. 040 661 0790
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Jukka Nykänen, jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi, p. 050 412 0717

Kuva Kotiseutumuseosta.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute