Huoltajan muistilista


HUOLTAJAN MUISTILISTA

 

Lukiossa on suoritettava vähintään 150 opintopistettä, joten ensimmäisenä vuonna on hyvä suorittaa noin 60 opintopistettä.

Hylätyn arvosanan (4) voi yrittää korottaa uusintakokeessa, jollainen järjestetään jokaisen jakson päätyttyä. Siihen ilmoittaudutaan kansliasta saatavalla lomakkeella.

Opiskelija ei voi edetä oppiaineen opinnoissa, jos hylättyjen arvosanojen määrä ylittää etenemisesteen rajan. Etenemiseste syntyy, jos hylättyjä arvosanoja on enemmän kuin 1/3 oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista.

Esimerkiksi oppiaineessa, jossa opiskelija opiskelee yhteensä 14 opintopisteen verran pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintoja, voi opiskelijalla olla enintään neljän opintopisteen verran hylättyjä arvosanoja. 

Jos päättyneen jakson jälkeen opiskelijalle ei ole tullut suoritusmerkintää opintojaksosta, voi syy löytyä palauttamattomista tehtävistä tai selvittämättömistä poissaoloista. Suoritusta voi vielä täydentää seuraavan jakson ajan.

Poissaolot

 

Lukio-opiskelu on opiskelijan päätoimista työtä. Muu työnteko ja lomailu kannattaa keskittää koulun loma-ajoille. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolosta ja sen syystä ryhmänohjaajalle. Lupa muihin kuin sairauspoissaoloihin pyydetään etukäteen ryhmänohjaajalta (1 – 5 päivää) tai rehtorilta (yli 5 päivää).

Jokainen poissaolo on selvitettävä joko terveysviranomaisen tai huoltajan toimesta. Poissaolot on helpointa selvittää Wilman kautta.

Huoltaja voi seurata opiskelijan opintojen etenemistä ja poissaoloja  Wilmassa.

Jokaisen jakson jälkeen pyydämme huoltajia tarkistamaan lukiolaisen suoritukset Wilmassa.

Ongelmatilanteissa ottakaa mahdollisimman pian yhteyttä kouluun; aineenopettajaan (kurssin suorittaminen, tukiopetus), opinto-ohjaajaan (valinnat, jatko-opinnot), rehtoriin (mm. ylioppilaskirjoitukset, muissa kouluissa suoritetut opinnot), koulusihteeriin (käytännön järjestelyt kuten tuet), kuraattoriin (sosiaaliset asiat, tuet), koululääkäriin ja terveydenhoitajaan ja psykologiin (terveydelliset syyt) sekä erityisopettajaan (erityisopetus ja lukitestaus). Yhteystiedot ovat lukuvuositiedotteessa ja koulun kotisivulla.

Kouluun kannattaa ilmoittaa kaikki sellaiset asiat, joiden uskotte vaikuttavan nuoren koulunkäyntiin.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

PTV-sisältö

Wilma

Sivu arviointi ja palaute